Waterdichte bewakingscamera's

IP is een afkorting van Internationale Protectie

De IP nummering is een code, die wordt toegepast om de beschermingsgraad van (o.a. camera) behuizingen aan te geven.

De IP-codering bestaat ui twee cijfers voor de beschermingsgraad tegen aanraking en het binnendringen van voorwerpen en tegen vocht.

Bijvoorbeeld:

IP54 staat voor Stofdicht en spatvrij
IP66 Stofdicht en waterbestendig

Bescherming tegen aanraking en binnendringende voorwerpen

 Eerste cijfer

   
 0  Geen
 bescherming
 
 1  Grote voorwerpen  Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50mm
 2  Middelgrote
 voorwerpen
 Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5mm
 3  Kleine voorwerpen  Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5mm
 4  Spitse voorwerpen  Bescherming tegen aanraking met een werktuig.
 Beschermd tegen aanraking met een draad.
 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1mm
 5  Stofbescherming  Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is.
 Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen
 6  Stofdicht  Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is.
 Volledige bescherming tegen stof
     

Beschermingsgraad tegen vocht

 Tweede cijfer

   
 0  Geen
 bescherming
 
 1  Drupdicht type I  Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels.
 2  Drupdicht type 2  Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° 
 3  Spatdicht  Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° 
 4  Plensdicht  Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
 5  Sproeidicht  Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
 6  Waterbestendig  Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
 7  Dompeldicht Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min. bij 1 meter diepte)
 8  Waterdicht  Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden

 8  Vochtigdicht  Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

 

 Derde cijfer

   Stootenergie in Joule
 0  IP-XX0  Geen
 1  IP-XX1  0,225
 2  IP-XX2  0,375
 3  IP-XX3  0,500
 4  IP-XX4  
 5  IP-XX5  2,000
 6  IP-XX6  
 7  IP-XX7  6,000
 8  IP-XX8  
 8  IP-XX9  10,000

 

Meer info zie ook IP-code: Wikipedia

We hebben meer dan 150 bewakingscamera's u slaagt altijd
Vandaal bestendig en waterdicht voor buiten montage